ادبستان شعر و هنر - آرشیو 1395

ادبستان شعر و هنر

1395

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

اشعار فروغ فرخزاد 1963 0 1395/12/10

اشعار سمیح القاسم،شاعر فلسطینی 1153 0 1395/12/21

اشعار عبدالحسین انصاری 317 0 1395/12/21

اشعار بهلول حبیبی زنجانی 169 0 1395/12/21

شعری از جعفر زارع(خوشدل) 121 0 1395/12/21

ترکیب در اصطلاح بدیع 361 0 1395/12/21

شعری از محمد ماغوط،شاعر سوری 1315 0 1395/12/10

سه غزل از انسیه سادات هاشمی 759 0 1395/12/10

دو غزل از مهرشاد شیخ محمدی 179 0 1395/12/10

نقد شعر شاه،همان و طویله رفتن همان ! 161 0 1395/12/10

شعری از لیندا هوگان،شاعر آمریکایی 2213 0 1395/12/01

اشعار همای شیرازی 847 0 1395/12/01

اشعار طنز رحیم رسولی 813 0 1395/12/01

شعری از خالده فروغ 1029 1 1395/12/01

خزانیه در شعر پارسی 111 0 1395/12/01

اشعار کارل سندبرگ،شاعر آمریکایی 1543 0 1395/11/20

اشعار عباس اوجی فرد 205 0 1395/11/20

شعری از اقصا پورمند 143 0 1395/11/20

اشعار خوشدل تهرانی 281 0 1395/11/20

تطریز در شعر 485 0 1395/11/20

شعری از حامد بدرخان،شاعر کرد سوریه 1227 0 1395/11/10

اشعار صادق فغانی 213 0 1395/11/10

غزلی از ریحانه کاردانی 37 0 1395/11/10

اشعار حمید چشم آور 209 0 1395/11/10

تتمیم در بدیع 401 0 1395/11/10

اشعار سزار وایه خو،شاعر کشور پرو 1251 0 1395/11/01

غزلی از حسین آهنی 247 0 1395/11/01

اشعار عباس فرات 193 0 1395/11/01

غزلی از قدرت ملکی 199 0 1395/11/01

ضرب المثل لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است ! 353 0 1395/11/01

شعری از هیوا قادر،شاعر کرد عراق 1029 0 1395/10/22

اشعار نصرالله مردانی 1311 1 1395/10/22

یک شعر از همایون ثقفی 31 0 1395/10/22

دو غزل از بهمن ساکی 173 0 1395/10/22

تدبیج در شعر 429 1 1395/10/22

اشعار جوزپه اونگارتی،شاعر ایتالیایی 1937 0 1395/10/10

اشعار مظاهر مصفا 685 0 1395/10/10

غزلی از طیبه ثابت 37 0 1395/10/10

اشعار حسین زحمتکش 551 0 1395/10/10

تذییل در شعر 483 0 1395/10/10

اشعار یانیس ریستوس،شاعر یونانی 1571 0 1395/10/02

اشعار پیروی شیرازی 213 0 1395/10/02

شعری از عارف سیستانی 77 0 1395/10/02

اشعار قاسم صرافان 767 0 1395/10/02

آرایه ادبی ترصیع 1775 0 1395/10/02

شعری از دلمیرا آگوستینی،شاعر اروگوئه 3301 0 1395/09/19

اشعار ابوتراب جلی 417 0 1395/09/19

اشعار یاسین قاسمی 73 0 1395/09/19

اشعار پویا جمشیدی 239 0 1395/09/19

تک بیتی های فصیحی هروی 253 1 1395/09/19

اشعار بهومیل هرابال 1019 0 1395/09/11

اشعار اسیری لاهیجی 187 0 1395/09/11

شعری از مصطفی اولیایی 29 0 1395/09/11

اشعار ابوالقاسم خورشیدی 85 0 1395/09/11

جایگزین های واژه ی همیاری 181 0 1395/09/11

شعری از گئورک تراکل،شاعر اتریشی 695 0 1395/08/30

اشعار نجیب کاشانی 339 0 1395/08/30

اشعار منصور خورشیدی 287 0 1395/08/30

اشعار الهام دیداریان 533 0 1395/08/30

ترجیح در شعر 631 0 1395/08/30

اشعار جاهد ظریف اوغلو،شاعر ترک 973 0 1395/08/20

اشعار پارسا تویسرکانی 337 0 1395/08/20

اشعار محسن حسین خانی 397 0 1395/08/20

اشعار صفیه بیات 113 0 1395/08/20

تصریع چیست ؟ با ذکر مثال 639 0 1395/08/20

اشعار ناظم هروی 239 0 1395/08/10

شعری از انور سلمان،شاعر لبنانی 837 0 1395/08/10

اشعار مهرنوش قربانعلی 515 0 1395/08/10

غزلی از مریم حقیقت 627 0 1395/08/10

پیاده کردن به معنای اجرا کردن،تعبیری اشتباه است 155 0 1395/08/10

اشعار پل ورلن،شاعر کشور فرانسه 1095 0 1395/07/30

اشعار مهرداد اوستا 911 0 1395/07/30

اشعار بتول مبشری 273 0 1395/07/30

دو شعر از تارا محمدصالحی 199 0 1395/07/30

تذنیب در شعر فارسی 413 1 1395/07/30

اشعار کارلوس دروموند د آندراده 837 0 1395/07/21

اشعار امیر معزی نیشابوری 403 0 1395/07/21

اشعار مرتضی آخرتی 113 0 1395/07/21

دو شعر از صدیقه مرادزاده 851 0 1395/07/21

عاقبت مدح غلام محمد خان طرزی !!! 171 0 1395/07/21

شعری از الیزابت برت براونینگ 1367 0 1395/07/09

اشعار شهرت شیرازی 243 0 1395/07/09

دو شعر از مهدی صادقی 191 0 1395/07/09

غزلی از عباس تمیزی 19 0 1395/07/09

تدویر چیست ؟ با ذکر مثال 559 0 1395/07/09

شعری از لرد بایرون 1167 0 1395/06/31

اشعار سیدای نسفی 153 0 1395/06/31

شعری از صابر امامی 287 0 1395/06/31

اشعار کوتاه صابر ساده 525 0 1395/06/31

پرهیز از به کار بردن واژه ی فراز 267 0 1395/06/31

اشعار ویلیام کارلوس ویلیامز 637 0 1395/06/12

اشعار سلیم تهرانی 433 0 1395/06/12

دو شعر از نصرت الله مسعودی 181 0 1395/06/12

اشعار غلامرضا کافی 139 0 1395/06/12

تصرف در شعر 389 0 1395/06/12

اشعار احمد گلچین معانی 421 0 1395/06/02

اشعار آدرین ریچ،شاعر آمریکایی 829 0 1395/06/02

دو شعر از مرتضی عنابستانی 115 0 1395/06/02

اشعار حمیدرضا اقبالدوست 91 0 1395/06/02

تسمیط در شعر 745 0 1395/06/02

اشعار مایا آنجلو،شاعر آمریکایی 1365 0 1395/05/20

اشعار رشید یاسمی 771 0 1395/05/20

اشعار فخری برزنده 263 0 1395/05/20

رباعیات ایرج زبردست 493 0 1395/05/20

آرایه ادبی تشطیر 661 0 1395/05/20

شعری از آنا ماریا ارتزه،شاعر ایتالیایی 1753 0 1395/05/10

شعری طنز از احمد علی رجایی بخارایی 247 0 1395/05/10

اشعار قمری آملی 207 0 1395/05/10

دو شعر از عبدالرضا قنبری 285 0 1395/05/10

تصحیف چیست و انواع آن 303 0 1395/05/10

شعری از هوگو ماوریس کلاوس 711 0 1395/04/31

اشعار فصیحی هروی 301 0 1395/04/31

شعرهای راحله نیازی 261 0 1395/04/31

اشعار حبیب الله بهرامی 31 0 1395/04/31

تخلیع در بدیع 283 0 1395/04/31

اشعار هالینا پوشویاتوسکا 2003 0 1395/04/20

اشعار سنجر کاشانی 321 0 1395/04/20

شعری از سید محمد حسین ابوترابی 39 0 1395/04/20

شعری از احسان طبری 807 0 1395/04/20

تخییر در اصطلاح بدیع 245 0 1395/04/20

اشعار رفیق صابر،شاعر عراقی 875 1 1395/04/11

اشعار شمس مغربی 467 0 1395/04/11

اشعار نیلوفر لاری پور 1583 0 1395/04/11

حکایت شغال و روباه 91 0 1395/04/11

اشعار پرتو کرمانشاهی 1655 0 1395/04/11

شعری از ویستان هیو اودن 825 0 1395/03/31

اشعار منوچهری دامغانی 381 0 1395/03/31

شعری از علیرضا پوربزرگ 65 0 1395/03/31

اشعار آبا عابدین 379 0 1395/03/31

استعاره چیست و انواع آن ؟ با ذکر مثال 27217 1 1395/03/31

اشعار پروین بامداد 403 0 1395/03/20

شعری از باب هیکاک،شاعر آمریکایی 793 0 1395/03/20

یک شعر از محمود تاری 27 0 1395/03/20

شعری از مهدی نظارتی زاده 121 0 1395/03/20

عبارت تلاوتی چند از قرآن کریم،اشتباه است ! 271 0 1395/03/20

اشعار امیر شاهی سبزواری 381 0 1395/03/10

اشعار توماس ترانسترومر،شاعر سوئدی 2503 0 1395/03/10

شعری از مصطفی جوادی مقدم 25 0 1395/03/10

شعری از کبری فدوی 155 0 1395/03/10

مکتب رمانتیسم 143 1 1395/03/10

اشعار علی شیر نوایی 707 0 1395/02/30

شعری از ادنا سنت وینسنت میلی 1151 0 1395/02/30

اشعار غلامرضا قدسی 425 1 1395/02/30

دو شعر از سجاد سوری 227 0 1395/02/30

بث الشکوی در شعر فارسی 293 0 1395/02/30

اشعار ادیب الممالک فراهانی 1381 0 1395/02/17

شعری از جلیل قیصری 197 0 1395/02/17

اشعار کوتاه پرهام سرکشیکی 511 0 1395/02/17

اشعار دلاور قره داغی،شاعر کرد عراقی 775 0 1395/02/17

غزلی از اسماعیل ثقفی 43 0 1395/02/17

اشعار راهب اصفهانی 281 0 1395/01/30

شعری از محسن بیاتیان 25 0 1395/01/30

دو شعر از احلام مستغانمی،شاعر الجزایری 2183 0 1395/01/30

دو شعر از عفت خادمی 491 0 1395/01/30

تشریع در شعر 329 0 1395/01/30

اشعار قصاب کاشانی 1011 0 1395/01/22

شعری از الکساندر پوشکین،شاعر روس 1465 0 1395/01/22

شعری از سید منصور تتری 21 0 1395/01/22

اشعار سیروس رادمنش 403 0 1395/01/22

اماله در شعر پارسی 555 0 1395/01/22

شعرهای زیبای صائب تبریزی 4143 0 1395/01/11

شعری از کارول آن دافی،شاعر انگلیسی 1425 0 1395/01/11

شعری از رجب افشنگ 57 0 1395/01/11

شعری از یعقوب سهوزاده 65 0 1395/01/11

نعت در اصطلاح ادبی 445 0 1395/01/11