ادبستان شعر و هنر - آرشیو 1395

ادبستان شعر و هنر

1395

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

اشعار فروغ فرخزاد 3317 1 1395/12/10

اشعار سمیح القاسم،شاعر فلسطینی 1319 0 1395/12/21

اشعار عبدالحسین انصاری 345 0 1395/12/21

اشعار بهلول حبیبی زنجانی 193 0 1395/12/21

شعری از جعفر زارع(خوشدل) 147 0 1395/12/21

ترکیب در اصطلاح بدیع 459 0 1395/12/21

شعری از محمد ماغوط،شاعر سوری 1471 0 1395/12/10

سه غزل از انسیه سادات هاشمی 783 0 1395/12/10

دو غزل از مهرشاد شیخ محمدی 193 0 1395/12/10

نقد شعر شاه،همان و طویله رفتن همان ! 195 0 1395/12/10

شعری از لیندا هوگان،شاعر آمریکایی 2307 0 1395/12/01

اشعار همای شیرازی 1001 0 1395/12/01

اشعار طنز رحیم رسولی 1037 0 1395/12/01

شعری از خالده فروغ 1327 1 1395/12/01

خزانیه در شعر پارسی 119 0 1395/12/01

اشعار کارل سندبرگ،شاعر آمریکایی 1617 0 1395/11/20

اشعار عباس اوجی فرد 211 0 1395/11/20

شعری از اقصا پورمند 155 0 1395/11/20

اشعار خوشدل تهرانی 375 0 1395/11/20

تطریز در شعر 651 0 1395/11/20

شعری از حامد بدرخان،شاعر کرد سوریه 1245 0 1395/11/10

اشعار صادق فغانی 221 0 1395/11/10

غزلی از ریحانه کاردانی 47 0 1395/11/10

اشعار حمید چشم آور 249 0 1395/11/10

تتمیم در بدیع 519 0 1395/11/10

اشعار سزار وایه خو،شاعر کشور پرو 1289 0 1395/11/01

غزلی از حسین آهنی 251 0 1395/11/01

اشعار عباس فرات 217 0 1395/11/01

غزلی از قدرت ملکی 221 0 1395/11/01

ضرب المثل لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است ! 441 0 1395/11/01

شعری از هیوا قادر،شاعر کرد عراق 1037 0 1395/10/22

اشعار نصرالله مردانی 1961 1 1395/10/22

یک شعر از همایون ثقفی 33 0 1395/10/22

دو غزل از بهمن ساکی 199 0 1395/10/22

تدبیج در شعر 567 1 1395/10/22

اشعار جوزپه اونگارتی،شاعر ایتالیایی 2017 0 1395/10/10

اشعار مظاهر مصفا 807 0 1395/10/10

غزلی از طیبه ثابت 39 0 1395/10/10

اشعار حسین زحمتکش 821 0 1395/10/10

تذییل در شعر 623 0 1395/10/10

اشعار یانیس ریستوس،شاعر یونانی 1699 0 1395/10/02

اشعار پیروی شیرازی 233 0 1395/10/02

شعری از عارف سیستانی 91 0 1395/10/02

اشعار قاسم صرافان 951 0 1395/10/02

آرایه ادبی ترصیع 2375 0 1395/10/02

شعری از دلمیرا آگوستینی،شاعر اروگوئه 3313 0 1395/09/19

اشعار ابوتراب جلی 459 0 1395/09/19

اشعار یاسین قاسمی 91 0 1395/09/19

اشعار پویا جمشیدی 303 0 1395/09/19

تک بیتی های فصیحی هروی 335 1 1395/09/19

اشعار بهومیل هرابال 1035 0 1395/09/11

اشعار اسیری لاهیجی 207 0 1395/09/11

شعری از مصطفی اولیایی 35 0 1395/09/11

اشعار ابوالقاسم خورشیدی 87 0 1395/09/11

جایگزین های واژه ی همیاری 205 0 1395/09/11

شعری از گئورک تراکل،شاعر اتریشی 701 0 1395/08/30

اشعار نجیب کاشانی 379 0 1395/08/30

اشعار منصور خورشیدی 321 0 1395/08/30

اشعار الهام دیداریان 537 0 1395/08/30

ترجیح در شعر 737 0 1395/08/30

اشعار جاهد ظریف اوغلو،شاعر ترک 989 0 1395/08/20

اشعار پارسا تویسرکانی 373 0 1395/08/20

اشعار محسن حسین خانی 517 1 1395/08/20

اشعار صفیه بیات 115 0 1395/08/20

تصریع چیست ؟ با ذکر مثال 811 0 1395/08/20

اشعار ناظم هروی 263 0 1395/08/10

شعری از انور سلمان،شاعر لبنانی 855 0 1395/08/10

اشعار مهرنوش قربانعلی 627 0 1395/08/10

غزلی از مریم حقیقت 629 0 1395/08/10

پیاده کردن به معنای اجرا کردن،تعبیری اشتباه است 175 0 1395/08/10

اشعار پل ورلن،شاعر کشور فرانسه 1147 0 1395/07/30

اشعار مهرداد اوستا 1149 0 1395/07/30

اشعار بتول مبشری 283 0 1395/07/30

دو شعر از تارا محمدصالحی 225 0 1395/07/30

تذنیب در شعر فارسی 479 1 1395/07/30

اشعار کارلوس دروموند د آندراده 873 0 1395/07/21

اشعار امیر معزی نیشابوری 447 0 1395/07/21

اشعار مرتضی آخرتی 123 0 1395/07/21

دو شعر از صدیقه مرادزاده 1031 0 1395/07/21

عاقبت مدح غلام محمد خان طرزی !!! 197 0 1395/07/21

شعری از الیزابت برت براونینگ 1395 0 1395/07/09

اشعار شهرت شیرازی 247 0 1395/07/09

دو شعر از مهدی صادقی 263 0 1395/07/09

غزلی از عباس تمیزی 21 0 1395/07/09

تدویر چیست ؟ با ذکر مثال 617 0 1395/07/09

شعری از لرد بایرون 1237 0 1395/06/31

اشعار سیدای نسفی 161 0 1395/06/31

شعری از صابر امامی 383 0 1395/06/31

اشعار کوتاه صابر ساده 577 0 1395/06/31

پرهیز از به کار بردن واژه ی فراز 307 0 1395/06/31

اشعار ویلیام کارلوس ویلیامز 645 0 1395/06/12

اشعار سلیم تهرانی 521 0 1395/06/12

دو شعر از نصرت الله مسعودی 201 0 1395/06/12

اشعار غلامرضا کافی 169 0 1395/06/12

تصرف در شعر 421 0 1395/06/12

اشعار احمد گلچین معانی 481 0 1395/06/02

اشعار آدرین ریچ،شاعر آمریکایی 909 0 1395/06/02

دو شعر از مرتضی عنابستانی 115 0 1395/06/02

اشعار حمیدرضا اقبالدوست 99 0 1395/06/02

تسمیط در شعر 775 0 1395/06/02

اشعار مایا آنجلو،شاعر آمریکایی 1449 0 1395/05/20

اشعار رشید یاسمی 833 0 1395/05/20

اشعار فخری برزنده 271 0 1395/05/20

رباعیات ایرج زبردست 829 0 1395/05/20

آرایه ادبی تشطیر 729 0 1395/05/20

شعری از آنا ماریا ارتزه،شاعر ایتالیایی 1795 0 1395/05/10

شعری طنز از احمد علی رجایی بخارایی 289 0 1395/05/10

اشعار قمری آملی 215 0 1395/05/10

دو شعر از عبدالرضا قنبری 299 0 1395/05/10

تصحیف چیست و انواع آن 309 0 1395/05/10

شعری از هوگو ماوریس کلاوس 717 0 1395/04/31

اشعار فصیحی هروی 365 0 1395/04/31

شعرهای راحله نیازی 261 0 1395/04/31

اشعار حبیب الله بهرامی 33 0 1395/04/31

تخلیع در بدیع 283 0 1395/04/31

اشعار هالینا پوشویاتوسکا 2029 0 1395/04/20

اشعار سنجر کاشانی 331 0 1395/04/20

شعری از سید محمد حسین ابوترابی 47 0 1395/04/20

شعری از احسان طبری 907 0 1395/04/20

تخییر در اصطلاح بدیع 249 0 1395/04/20

اشعار رفیق صابر،شاعر عراقی 911 1 1395/04/11

اشعار شمس مغربی 601 0 1395/04/11

اشعار نیلوفر لاری پور 1745 0 1395/04/11

حکایت شغال و روباه 145 0 1395/04/11

اشعار پرتو کرمانشاهی 1971 0 1395/04/11

شعری از ویستان هیو اودن 911 0 1395/03/31

اشعار منوچهری دامغانی 469 0 1395/03/31

شعری از علیرضا پوربزرگ 69 0 1395/03/31

اشعار آبا عابدین 401 0 1395/03/31

استعاره چیست و انواع آن ؟ با ذکر مثال 36389 1 1395/03/31

اشعار پروین بامداد 419 0 1395/03/20

شعری از باب هیکاک،شاعر آمریکایی 801 0 1395/03/20

یک شعر از محمود تاری 35 0 1395/03/20

شعری از مهدی نظارتی زاده 129 0 1395/03/20

عبارت تلاوتی چند از قرآن کریم،اشتباه است ! 301 0 1395/03/20

اشعار امیر شاهی سبزواری 407 0 1395/03/10

اشعار توماس ترانسترومر،شاعر سوئدی 2887 0 1395/03/10

شعری از مصطفی جوادی مقدم 27 0 1395/03/10

شعری از کبری فدوی 157 0 1395/03/10

مکتب رمانتیسم 179 1 1395/03/10

اشعار علی شیر نوایی 1077 0 1395/02/30

شعری از ادنا سنت وینسنت میلی 1153 0 1395/02/30

اشعار غلامرضا قدسی 479 1 1395/02/30

دو شعر از سجاد سوری 241 0 1395/02/30

بث الشکوی در شعر فارسی 319 0 1395/02/30

اشعار ادیب الممالک فراهانی 2275 0 1395/02/17

شعری از جلیل قیصری 199 0 1395/02/17

اشعار کوتاه پرهام سرکشیکی 541 0 1395/02/17

اشعار دلاور قره داغی،شاعر کرد عراقی 779 0 1395/02/17

غزلی از اسماعیل ثقفی 47 0 1395/02/17

اشعار راهب اصفهانی 283 0 1395/01/30

شعری از محسن بیاتیان 25 0 1395/01/30

دو شعر از احلام مستغانمی،شاعر الجزایری 2229 0 1395/01/30

دو شعر از عفت خادمی 491 0 1395/01/30

تشریع در شعر 335 0 1395/01/30

اشعار قصاب کاشانی 1193 0 1395/01/22

شعری از الکساندر پوشکین،شاعر روس 1523 0 1395/01/22

شعری از سید منصور تتری 21 0 1395/01/22

اشعار سیروس رادمنش 441 0 1395/01/22

اماله در شعر پارسی 557 0 1395/01/22

شعرهای زیبای صائب تبریزی 5913 0 1395/01/11

شعری از کارول آن دافی،شاعر انگلیسی 1495 0 1395/01/11

شعری از رجب افشنگ 57 0 1395/01/11

شعری از یعقوب سهوزاده 65 0 1395/01/11

نعت در اصطلاح ادبی 583 0 1395/01/11